ALTES I BAIXES COL·LEGIALS

Tramitacions col·legials

Col·legiats i col·legiades

data de 31 de desembre de 2021, hi havia 16.268 psicòlegs i psicòlogues col·legiats al COPC. Respecte l’any 2020, hi ha hagut un augment de 962 persones col·legiades, 7 vegades més que l’any anterior.

Augment de persones col·legiades

Baixes 2021

Altes per territoris

Precol·legiats i precol·legiades

L’any 2021 hi ha hagut un decrement del -2.19% de les altes precol·legials respecte l’any anterior.

Decrement de persones precol·legiades

Baixes precol·legials

Altes amb bonificació 2020