Presentació

Benvolgudes i benvolguts col·legues,

El 2021 ha estat un any de renovació per al nostre Col·legi. Renovació per fora, amb les obres que han remodelat la planta baixa, la sala d’actes, la biblioteca i les sales de formació, a més d’una nova imatge corporativa i un nou web més visual i actual. Però, sobretot, renovació per dins. D’una banda, hem modificat els Estatuts, actualitzant-los amb el vot telemàtic, fent encara més horitzontal i eficient l’organització en incloure a la Junta de Govern les presidències dels territoris; i també més justa, en dotar-la de la capacitat de remunerar la Comissió Deontològica i deixant enrere, per fi, la incongruència que feia que l’estament més essencial del Col·legi sobre el paper no ho fos també en el pla real.

D’altra banda, hem pogut substituir l’antic sistema de gestió, ja superat per les exigències de l’atenció i els serveis col·legials, per un nou sistema molt més àgil i flexible, de codi obert, que s’acabarà d’implementar durant els primers mesos de 2022.

Però una de les millors notícies de l’any ha arribat gràcies a les circumstàncies sobrevingudes i a una feliç iniciativa del Departament de Salut: l’entrada de professionals de la Psicologia General Sanitària (PGS) al sistema d’assistència primària de Catalunya. És cert que no s’han incorporat en qualitat de professionals de la psicologia, no han entrat pel seu títol, perquè malauradament la PGS té l’accés vetat a l’assistència pública. Però el Programa de benestar emocional i salut comunitària del Departament de Salut considera que la formació és la idònia per l’assoliment dels objectius d’acompanyament, detecció precoç, i derivació intel·ligent a salut mental, cosa que a la fi ha fet possible el compliment d’aquest tan desitjat projecte.

El segon any de pandèmia ha servit també perquè el COPC estrenyi llaços amb l’Administració, autonòmica, provincial i municipal, i també amb grups parlamentaris i amb el Ministerio de Sanidad. Representants de la nostra Junta participen en els plans d’estratègia en salut mental i en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria. Com també hem pogut participar, via Consejo General de la Psicología, en la tramitació de la Llei de Salut Mental a las Cortes Generales que va començar l’any 2021, redactant aportacions en pro de l’increment de la professió i del seu reconeixement normatiu.

I pel que fa a la pràctica privada, mitjançant l’associació amb la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), hem desenvolupat la cartera de serveis als centres de psicologia i als professionals autònoms, que són qui han atès de manera majoritària el reclam ciutadà per a una més àmplia assistència psicoterapèutica.

Són temps de canvis, com dèiem, i el COPC els està aprofitant a favor de la professió. A la present Memòria trobareu un repàs exhaustiu de totes les passes endavant donades durant aquest exercici, des dels diferents departaments, grups de treball, seccions i delegacions del COPC. Passes en ferm, però en cap cas les últimes, d’un camí que seguim desitjant recórrer de la vostra mà i per al vostre benefici i el de tota la societat.


Consulta aquí la versió en PDF de la memòria 2021 del COPC


Guillermo Mattioli i Jacobs

Degà