PROJECTES, COMISSIONS, COMITÈS I CONSELLS

Comissió Deontològica

Missió

Es un òrgan col·legial de caràcter deliberant i consultiu, que actua per delegació de la Junta de Govern, que té per missió intervenir en tot el que es relaciona amb l’ètica, la deontologia i l’exercici professional.

Àmbit consultiu

En aquest període, la Comissió ha atès diferents consultes directes de la Junta de Govern del COPC, així com les adreçades pels col·legiats i col·legiades que han tingut algun dubte relacionat amb aspectes deontològics. En total han estat ateses 456 consultes.

Consultes dentològiques (2019 - 2021)

Consultes deontològiques 2021 per mesos

Àmbit valoratiu

En l'àmbit valoratiu la ComissióDurant el de 2021 la Comissió ha treballat un total de 199 casos, dels quals 128 que han estat queixes presentades en el 2021.

Dels 199 casos:

Han estat tancats sense obrir expedients
S’han traspassat per no ser competència de la Comissió
Expedients disciplinaris (23 amb sanció, 11 arxius, 13 en tràmit)
Diligències estan en tràmit

Projectes de salut del COPC amb Fundació Galatea

El COPC promou entre les persones col·legiades la prevenció i la cura de la seva pròpia salut com una condició per garantir la professionalitat dels seus col·legiats i col·legiades i la qualitat de l’atenció a la ciutadania.

S’han atès 35 casos:

Suport emocional individual
Telesuport psicològic
Suport emocional als professionals de la salut

Programa PSYQUE

La Clínica Galatea, ubicada a Barcelona, està incorporada al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i és la unitat de tractaments del Programa Galatea.

Durant 2021 s'han atès 20 casos.

Consell Professional

És l'òrgan tècnic que reuneix els presidents i presidentes de les seccions professionals del COPC i, per tant, on conflueixen els diferents àmbits d’intervenció professional dels psicòlegs i psicòlogues

3 nous grups de treball

  • GT Psicologia aeronàutica

  • Secció de Psicologia de la Mobilitat i la Seguretat.
  • GT de Trastorns disruptius del control d’impulsos i de la conducta

  • Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia.
  • GT Mediació comunitària

  • Secció d’Alternatives per a la Resolució de Conflictes.

Consell Social

El Consell Social enguany ha portat a terme diverses reunions per continuar intentant detectar i estudiant les principals necessitats que els col·legiats i col·legiades poden presentar en el seu exercici professional.

Un dels eixos en què més s’ha estat treballant és el de respondre a la necessitat de pertinença al grup que diversos psicòlegs i psicòlogues necessiten per exercir la seva tasca amb un sentiment de més suport en l’àmbit professional.

Comissió de Cultura

Compta amb la visió de fer visible el maridatge entre cultura i psicologia, així com enfortir el compromís amb la salut de les persones a través de l’art, que sovint és la màxima expressió de les emocions.

[Coordinació de 20 col·loquis]

VI Edició del PSICURT, Festival de curtmetratges sobre Salut Mental.

Aquest any es va dur a terme presencialment simultàniament a les ciutats de Reus i Tarragona.

Comitè d’Infància i Adolescència del COPC

Activitats destacades 2021

  • Juny. Actualització de la infografia relativa a la “Guia de recomanacions i recursos per a la gestió i l’acompanyament emocional de la infància i l’adolescència en espais educatius i de lleure, durant l’epidèmia de COVID-19”.

  • Juny. Ajuntament de Barcelona. Taula de Diàleg: Per un estiu d’oportunitats.

  • Novembre. Jornada: Cicle La mirada sobre l’infant. La construcció de l’infant i el jove en el segle XXI.

Comitè per l’estudi de la psicoteràpia

Com a aplicació clínica de la ciència psicològica, el debat per a la validació científica de la psicoteràpia continua a l’ordre del dia. Seguint aquest plantejament, el Comitè per l’estudi de la psicoteràpia manté un debat per donar resposta al diferents reptes actuals.

Congrés Nacional de Psicologia CNP 2021

El degà G. Mattioli va presentar una conferència i la seva entrevista a Bruce Wampold:

  • Cómo funciona la psicoterapia y cómo mejorar sus resultados / How Psychotherapy Works and How to Improve Outcomes (con traducción).

El Comitè va assimir la presentació de 7 simposis al Congrés

Òrgan Defensor de les Persones Col·legiades

Actuacions realitzades

Durant l’any 2021 es comptabilitzen 23 demandes d’intervenció per part de les persones col·legiades.

Consultes, queixes i suggeriments a l'òrgan defensor de persones col·legiades

Demandes d’intervenció

Psicoxarxa Solidària

Dades rellevants

La Psicoxarxa ha seguit creixent significativament durant tot el 2021. Hem rebut un total de 370 sol·licituds d’atenció psicològica, el 34% de les quals venien de persones usuàries derivades per entitats col·laboradores.

Comparativa de sol·licituds entrants